I samarbejde med konfliktmægler Mie Marcussen skrev jeg sidste år Det Fredelige Manifest. Den 4. maj 2017 var det til vores store overraskelse og glæde en del af 10. kl. afgangsprøve, som omkring 25.000 16-årige fra hele landet gik til. 

Manifestet blev netop skabt i det håb, at det ville blive delt, brugt og forplante sig. Måske allervigtigst hos de unge, der skal bygge vores verden videre. Og lige præcis derfor nåede det hele vejen til landets eksamensborde:

“Min argumentation for, at Undervisningsministeriet skulle bruge Det Fredelige Manifest til prøven i 10. klasse var, at det er et godt afsæt for få unge til at reflektere over, hvordan konflikter opstår mellem mennekser, og hvordan de kan håndteres”.
(Charlotte Rytter, medlem af opgavekommissionen for dansk, skriftlig fremstilling)

Bag Det Fredelige Manifest står virksomheden Marcussen & co. med Mie Marcussen i spidsen. De kunne have valgt at lave en reklametekst om, hvor fantastiske de er til at mægle i konflikter eller uddanne andre til det samme. Men Mie hører til blandt de formålsdrevne ledere, der agerer i en højere sags tjeneste, tænker større end bundlinjen og er optaget af, hvad hun og virksomheden kan bidrage med, som forandrer verden.

Derfor investerede de i stedet i et formålsdrevet manifest, der rummer deres livssyn og værdigrundlag – og sætter sine tydelige spor i alt, hvad de gør, når de arbejder med konflikter. Endelig blev det, Mies hjerte banker for, omsat til enkle ord, der er lige til at forstå og dele.

Det bør alle virksomhedsledere lade sig inspirere af. For inspirerende og meningsfulde formål – som formuleret i Det Fredelige Manifest – skaber mere end kunder og omsætning: Det skaber tilhængere. Trofaste støtter. Og mennesker, der går ud i (deres) verden og skaber mere af det, virksomheden arbejder for …

På hvilken måde er den virksomhed, du er en del af, i verden?
Hvad står I for, som bidrager positivt til menneskers liv?
Hvilket meningsfuldt højere formål er I dermed drevet af?
Og hvordan sætter I ord på det – og handling bag?

Og til sidst en bøn
: Læs Det Fredelige Manifest. Tag budskaberne ind. Og spred dem. Debatter dem med dine kollegaer, din familie og de unge mennesker i dit liv. Kun sådan skaber vi flere konfliktkompetente verdensborgere. Og det har vores verden i den grad brug for.