Ben

Engang var det udelukkende noget, der skulle slukkes. I dag bliver begrebet “brand” brugt i alverdens sammenhænge, når det handler om at gøre personers og virksomheders værdi synlig. Men hvad er et brand egentlig? Forstår du det ikke som en helhed, risikerer du at løbe med noget, der ikke er stærkt nok til at stå. Derfor:

Et brand er ikke kun …

Det navn, virksomheden er sat i verden under

Den tagline, der kommunikerer værdien til kunden

Det mission statement, der minder om den fælles retning

Det værdisæt, der guider væren

Det produkt eller den service, I tilbyder

Virksomhedens logo, der virker som identitetsskabende kendemærke

 

Et brand er også …

Løftet, I kommunikerer, handler på og holder

Værdien, I tager ansvar for at skabe for andre

Relationerne mellem de mennesker, I samler om noget bestemt

De strategiske indsatser, der sikrer autencitet bag kommunikationen

Et redskab til at skabe og fastholde markedsfordele og positionering

Levende og aldrig stærkere, end kunden ser det

En forening af profit og følelse

 

Så: Lav et løfte. Kommuniker det. Sæt handling bag det. Hold det. Og dyrk, at I aldrig bliver færdige med at styrke det – hverken indadtil eller udadtil.