Howtoopen

Vision? Mission? Position? Mission statement? Brandløfte? Why? How? What? … WHAT? Der er mange måder, du kan gå til den ofte svære opgave med at beskrive det, virksomheden står for. Her får du den nemme.

Dybest set handler det hele om at beskrive, hvilken værdi I skaber for andre, og hvad det kommer til at betyde for dem. Det stykke arbejde skal du ikke kun gøre for kundernes skyld, så de ved, hvad de får, men i den grad også for virksomhedens egen skyld!

Der er nemlig noget, der på et dybere niveau end kompetencer, investorer, ressourcer og årshjul fulde af kampagner giver de mest succesfulde virksomheder styrke:

Retning. Den klare fornemmelse af, 1) hvilken værdi de skaber for andre gennem det arbejde, de gør hver dag og 2) hvorfor – altså hvad resultatet og effekten er af alt det, de gør.

I sin mest enkle form kan svarene på de to spørgsmål sammenfattes i en enkelt sætning. Prøv det med denne enkle formel:

Vi gør/ skaber/ styrker/ bidrager med [X], og når vi gør det, sker [Y]

Den formel kan f.eks. bruges til at beskrive en value proposition i en psykologvirksomhed med speciale i stress:

Missionen er at reducere stress og ubalancer ved at booste det biologiske system, så flere aktivt bruger næring til at skabe stabilitet og robusthed indefra.

Eller i et fagforbund:

Vi tilbyder support og services ud fra det princip, at ingen er ens og med det formål at udvikle unikke artister, der beriger verden på hver deres måde.

Eller i et feriebolig-udlejningsfirma:

Vores mission er at opbygge en virksomhed baseret på community-drevet gæstfrihed i folks egne hjem, så rejsende over hele verden kan føle sig hjemme overalt.

Jeg bruger også formlen i min egen virksomhed:

Jeg sætter ord og indsats bag den værdi, virksomheder skaber, så retningen bliver klar, og medarbejdere og kunder føler, de er en del af en meningsfuld relation.

Nu er det din tur. Med formlen skulle det være nemmere at få hul på opgaven med at beskrive virksomhedens value proposition … men det hårdeste arbejde ligger selvfølgelig i at spidse pennen.