Blandt alle de mange, mange ting, du har ansvar for som leder, er en af de vigtigste at tage lederskab for brandets berettigelse. Det gør du ved at tilføje Storyteller in Chief på dit visitkort. Du må godt skrive det med usynligt blæk, bare du ikke glemmer, hvorfor det er så vigtigt:

Internt er du den visionære – det vilde hjerte og de ambitiøse vingeslag. Det er dig, der sætter retningen og inspirerer alle andre i organisationen til at leve det formål, brandet er sat i verden for. Det er dig, der minder om, hvorfor I prioriterer, som I gør. Opfører jer, som I gør. Bliver ved, når noget gør nas eller slår knuder. Dig, der har den stemme, de andre lytter mest til.

Eksternt er du en hel markedsføringshær i dig selv. Kunder, aktionærer, samarbejdspartnere, jobsøgende, investorer, influencers, LinkedIn-kontakter og alle mulige andre interessenter kan mærke, når du repræsenterer det, brandet står for – leverer det, I vil og tror på. De kan også mærke, når du ikke gør det. Begge dele smitter.

(Husk, dine medarbejdere er de vigtigste, selv om det kan være fristende overvejende at brande dig selv overfor dit netværk af andre ledere).

Fra autoritet til rollemodel

Hvordan hænger det sammen med, at vi befinder os i en tid, hvor autoriteter ikke er, hvad de har været? Hvor flotte titler og hjørnekontorer ikke pr. automatik udløser respekt og følgeskab? Hvor oprigtige formål gør større indtryk end tørre facts?

Smukt, hvis du spørger mig.

Det minder os nemlig om, at det ikke er nok at være leder – eller Storyteller in Chief – på visitkortet. Du skal vise flaget som menneske. Være rollemodel. Turde stå for noget. Have holdninger og kommunikere dem med hjerteblod. Tage lederskab for den forandring, du driver din organisationen til. At være leder og tage lederskab er ikke det samme.

Træn dine storytelling skills

Det kræver, at du træner dine evner i at bruge storytelling strategisk. Det kræver, at du får styr på dine og organisationens signaturfortællinger. Det kræver, at du – måske med hjælp –selv kommer på banen fremfor at hyre andre til jobbet som Storyteller in Chief.

Men det kræver altså ikke en kommunikationsuddannelse.

Tænk på det som at gå i fittness-centeret: Du ved, hvor balle-musklen sidder (eller måske sad engang), du ved også hvor balletræningsmaskinen står, men resultatet kan først for alvor ses, når du får en instruktør til at hjælpe dig med at

 • lægge en plan for, hvordan du skal opbygge din performance
 • holde spændingen, arbejde med gentagelser og huske små pauser
 • udfordre dig selv, så det kan mærkes
 • få fat det helt rigtige sted – hver gang
 • få mest muligt ud af den kostbare tid, du bruger på det
Facts for live, not for love

Jeg ved ikke med dig, men ledere elsker facts. Og med god grund: Ledere kan ikke rende rundt og føle-føle, når der skal træffes beslutninger og reddes bundlinjer – det skal gøres på et faktuelt og oplyst grundlag. Men at gøre det, er kun ét af dine ansvarområder som leder. Og her gentager jeg mig selv: få nu tilføjet Storyteller in Chief til dine ansvarsområder.

(Det behøver faktisk ikke kræve mere af din tid at bruge fortællinger strategisk, når du alligevel skal i dialog med medarbejdere, interessenter osv.).

Fortællinger – eller evnen til at kommunikere følelsesmæssigt og fængende – virker nemlig meget bedre end facts, når det handler om at ændre opfattelser, skabe opmærksomhed, motivere og inspirere til handling. Hvor meget bedre tænker du, måske? Okay, så lad os få facts på bordet.

Ifølge professor i marketing, David Aaker, virker fortællinger 200-300 % bedre end facts, når det handler om ovenstående. Hvor facts inviterer til at vække den rationelle del af hjernen, undersøge og udfordre validiteten af data, gør fortællinger det modsatte: De får paraderne ned, lukker op for både det rationelle og det emotionelle og inviterer til at blive en del af noget.

7 idéer til strategiske fortællinger

Kommunikation betyder at gøre fælles. Derfor begynder al udvikling der. Og derfor kan der ikke være fællesskab, hvor der ikke kommunikeres.

Spørgsmålet er, hvad du ønsker, I skal være fælles om at bidrage til i din organisation? Og hvornår du sidst har brugt en fortælling strategisk for at motivere indsatsen? Du kunne begynde med:

  1. Historien om virksomhedens formål – hvorfor det, I gør, har berettigelse i mennesker liv
  2. Historien om jeres vilde visionære ambition … og om I nærmer jer
  3. Historien om konsekvensen af (en af) jeres fælles værdier
  4. Historien om drivkraften bag dit eget lederskab, og hvornår du sidst mærkede det for alvor
  5. Virksomhedens grundlæggeres historie
  6. En af kulturbærernes historie – det kan sagtens være en nyansat, der tror på det, I gør!
  7. Kundernes historier – fortæl det, der ikke kan siges med stjerner på TrustPilot