Handelsbetingelser

Tak for interessen i ydelser og materialer fra

Dahl

Line Dahl
Stokholmsvej 42
3060 Espergærde
Danmark
CVR 31906628

Handelsbetingelser har aldrig været den sjoveste del af udflugten, men det er alligevel på sin plads at gennemgå dem (skru gerne op for musikken imens). Har du spørgsmål til nedenstående, er du altid velkommen til at skrive til line@linedahl.dk, så får du svar hurtigst muligt.

Betingelser & Fortrydelsesret

Samarbejdsaftaler er bindende, så snart en bekræftelse er sendt pr. mail. Workshops, møder og lignende, som Line Dahl deltager i eller faciliterer live, bliver holdt til den aftalte tid. Må del-elementer i aftalen udskydes pga. kortvarig sygdom (fra få dage til få uger), bliver I tilbudt en tilsvarende ydelse hurtigst muligt. Aflyser I den aftalte proces mere end 30 dage før starttidspunktet jf. godkendt tidsplan, får I en reduktion på 50 % af den aftalte pris for den samlede proces, som Line Dahl er leverandør på. Aflyser I mindre end 30 dage før starttidspunktet jf. godkendt tidsplan, får I ingen betaling retur. Udskyder I blot tidspunktet for det aftalte, skal processen genoptages inden for 3 måneder, ellers vil det være at betragte som en aflysning. Skulle I mod forventning blot se jer nødsaget til at aflyse/ udskyde dele af processen, gælder ovenstående betingelser og fortrydelsesret fortsat.

Fleksibilitet & Fortrolighed

Den godkendte tidsplan er vejledende. Det betyder, at den forudsætter, at både I og Line Dahl leverer det aftalte til de aftalte tider. Og at vi går fleksibelt til værks med respekt for hinandens tid og ressourcer. Utilfredshed eller uenighed søges altid løst på en måde, der tilgodeser alle parter. Alt, hvad vi deler, bliver fortroligt behandlet. I kan altså regne med, at jeres oplevelser, planer og strategier ikke bliver videregivet til andre og i det hele taget kun bliver kommunikeret til omverdenen på det niveau og i det omfang, vi sammen vælger at offentliggøre.

Ansvar & Disclaimer

Når I har godkendt en leverance, er indholdet af den jeres – herunder også jeres ansvar. Det betyder, at hverken Line Dahl personligt eller virksomheden Dahl efterfølgende ikke kan holdes ansvarlig for indholdet, den videre brug af indholdet eller sammenfald for eksempel. med konkurrenters tiltag. Alle ydelser og materialer er baseret på Line Dahls personlige betragtninger, holdninger og den viden, hun igennem mange år har tilegnet sig via uddannelse og praktisk erfaring. Alt skal derfor betragtes som inspiration, viden og værktøjer, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Rettigheder

Line Dahl har alle rettigheder til alle øvelser, modeller og materialer, der stilles til rådighed under et samarbejde. Ved investering får I øremærket brugsret til materialerne (for eksempel modeller og præsentationer), hvilket vil sige, at både investeringen, glæden og indsigten er jeres og målrettet organisationens eget brug. Behandl derfor jeres investering med fortrolighed og lad være med at udlevere, kopiere eller videregive materialet til tredje, tak. Materialer må ikke anvendes til andre formål end det, de er købt til og slet ikke på en måde, der konkurrerer med Dahl, ligesom uddrag af materialer ikke må bruges uden skriftlig tilladelse af og kildehenvisning til Line Dahl. Copyright og rettighederne til ydelser og materialer tilhører Line Dahl, 2024©

Priser & Betaling

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms. Samarbejdsoplæg og tilbud samt samarbejdsaftaler sendes på skrift og er bindende ved godkendelse på skrift. Betalingen sker efter aftale, og betalingsfristen er 8 dage netto efter fremsendelse af faktura med mindre andet aftales.